Karpacz 58-540
ul. Karkonoska 17,

tel. 534 281 130

pegaz@pegaz.karpacz.pl

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI PENSJONATU PEGAZ W KARPACZU

1) Administratorem danych osobowych jest Aleksandra Michalska z siedzibą w Karpaczu ul. Karkonoska 17, tel. 534 281 130

2) Dane osobowe gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem, a pensjonatem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie gościa są świadczone przez pensjonat. Ponadto dane osobowe gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny w pensjonacie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych przebywających na terenie pensjonatu i w jego okolicy.

3) W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Pensjonat może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez pensjonat usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez pensjonat usługami Podstawa prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Pensjonatu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pensjonat dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Pensjonat do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości  świadczonych przez pensjonat usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

Dane osobowe Gościa podane w części A przetwarzane będą w celu:

- inkasa opłaty klimatycznej na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/393/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru ;

- przekazania do GUS danych o miejscu stałego zamieszkania gościa hotelowego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (poz. 837);

- zabezpieczenia mienia i osób przebywających w pensjonacie;

- ustalenia wieku dzieci i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych zbierana jest data dzieci

- uzyskania karty stałego klienta

- zapewnienia lepszej organizacji pracy pensjonatu

Dane osobowe Gościa podane w części B przetwarzane będą w celu: wystawienia faktury.

4) Pensjonat informuje, że dane osobowe gościa  będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych czyli przez okres 6 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności np. wypadek) zapis monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

5) Pensjonat informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmiotom uczestniczącym w realizacji usług oraz następującym kategoriom odbiorców:

  1. Firmom księgowym,
  2. Kancelariom prawnym współpracującym z pensjonatem,
  3. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z pensjonatem,
  4. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarzadzanie infrastruktury IT Pensjonatu,
  5. Firmom kurierskim i pocztowym,
  6. Biurom podróży

6) Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

7) Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z pensjonatem i będzie skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

9) W przypadku zarezerwowania noclegu w Pensjonacie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Pensjonatu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numeru telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Pensjonat pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH https://pegaz.karpacz.pl/images/panoramawang1.jpg#joomlaImage://local-images/panoramawang1.jpg?width=2000&height=500 Aleksandra Michalska