• Pegaz1
 • 1

tel.  (+48) 75 7619264

 

 

 

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym pensjonatu Pegaz.
 2. Osoby przebywające w Sali Gier zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Na Sali Gier obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i zażywania narkotyków.
 4. Osoba korzystająca z gier odpowiedzialna jest za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania lub celowego działania mającego na celu wyrządzenie szkód i zobowiązuje się do ich pokrycia.
 5. Osoby dopuszczające się do kradzieży lub niszczenia mienia na terenie sali gier będą obciążone finansowo za powstałe szkody. W przypadku osób niepełnoletnich, obciążeni będą rodzice lub prawni opiekunowie.
 6. Z Sali Gier mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, mogą korzystać z Sali Gier tylko pod opieką opiekunów prawnych.
 7. Uznaje się, iż osoby korzystające z Sali Gier zapoznały się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptują.
 8. Zobowiązuje się osoby korzystające z usług Sali Gier do zgłoszenia pracownikom obiektu jakiejkolwiek wady sprzętu zauważonej przed rozpoczęciem gry.
 9. Podczas gry użytkownicy sprzętu zobowiązani są zwracać uwagę na inne osoby, by nie spowodować wypadku.
 10. Zniszczenie sprzętu z winy grającego zobowiązuje go do pokrycia kosztów naprawy.
 11. Zabrania się: uderzenia bilami w trójkąt, uderzenia bilami w pojemnik na bile, uderzenia bil nieprawidłową częścią kija, wbijania bil poza stół, uderzenia bil podczas toczenia się, uderzenia bil przez więcej niż jedną osobę w jednej „akcji”, siadania na stołach bilardowych, spożywania posiłków lub napojów nad stołami bilardowymi, stawiania jakichkolwiek przedmiotów nie służących do gry na stołach gier, wymachiwania kijami, wynoszenia akcesoriów do gry poza teren sali gier
 12. Sprzęt do gry należy odłożyć na miejsce z którego został pobrany.
 13. Sala Gier jest udostępniana tylko dla gości indywidualnych, dla Gości przyjeżdżających grupowo korzystanie z Sali jest możliwe tylko po wcześniejszym przyzwoleniu i ustaleniu z Recepcją pensjonatu. Godziny otwarcia Sali gier ustala recepcja.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2019LOKALIZACJA

Idealna lokalizacja 

Czytaj więcej...

 

KONTO/FAKTURY

KONTO/FAKTURY

Pensjonat Pegaz

Czytaj więcej...

REZERWACJA

Dokonanie rezerwacji ...

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Pensjonat Pegaz 

Czytaj więcej...