• Pegaz1
  • 1

tel.  (+48) 75 7619264

 

 

Właścicielem placu zabaw jest Pensjonat Pegaz.

  1. Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
  2. Na terenie placu zabaw dzieci powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
  3. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
  4. Plac zabaw wyposażony jest w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka.
  5. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
  6. Rodzice/Opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
  7. Zabrania się wchodzenia na daszki urządzeń i ogrodzenia.
  8. Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.
  9. Pensjonat Pegaz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z placu zabaw. Użytkownicy korzystają z placu zabaw na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2019

LOKALIZACJA

Idealna lokalizacja 

Czytaj więcej...

 

KONTO/FAKTURY

KONTO/FAKTURY

Pensjonat Pegaz

Czytaj więcej...

REZERWACJA

Dokonanie rezerwacji ...

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Pensjonat Pegaz 

Czytaj więcej...