• Pegaz1
  • 1

tel.  (+48) 75 7619264

 

 

 

PROCEDURY SANITARNE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

 

#bezpiecznypensjonatpegaz

1.Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Pensjonat Pegaz zobowiązał się do:

1. Ustalenia zadań tak, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).

2. Podzielenia zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie pensjonatu, stosownie do możliwości.

3. Zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów tak, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m.

4. Wyposażenia  pracowników pensjonatu w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

5. Zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

6. Objęcia szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych.

8. Kontrolowania stosowania przez dostawców pensjonatu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

9. Przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

10. Ograniczenia kontaktów międzyludzkich tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

11. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS.

 

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w pensjonacie

 

1. Recepcja oraz przestrzenie wspólne.

 

• Przed zameldowaniem każdy Gość poproszony zostaje do zmierzenia temperatury bezdotykowym termometrem. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów
chorobowych nasza obsługa nie będzie mogła przyjąć Gości do pensjonatu. Procedura w razie potrzeby może być powtórzona – decyduje pracownik pensjonatu.
• Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu oraz obowiązkowe noszenie maseczek na terenie pensjonatu i willi poza salą jadalnianą.
• Recepcja jest odgrodzona osłoną z szyby.
• Pracownik recepcji stosuje wszelkie niezbędne środki zabezpieczające – maseczki bądź przyłbice ochronne, rękawiczki.
• Newralgiczne powierzchnie są systematycznie dezynfekowane – drzwi, klamki, balustrady, poręcze, lada recepcyjna, terminal płatniczy, karty pokojowe, a także zestaw wypoczynkowy w lobby hotelowym.
• Płyn do dezynfekcji znajduje się w holach pensjonatu.
• Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.
• Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowiązujących w pensjonacie. Udostępnienie Gościom procedury bezpieczeństwa (w holu i na stronie internetowej, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa).
• Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość
• Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry
• Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk - zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej
• Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych; Goście sami obsługują terminale płatnicze zabezpieczone w folie, które po każdym użyciu są dezynfekowane
• Dezynfekujemy długopis po każdym użyciu
• Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.
• Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do pensjonatu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.
• Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
• Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych -poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
• Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.
• Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów,
urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
• Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
• W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek.

 

 

2. Pokoje hotelowe

• Dla zapewnienia bezpieczeństwa Gości i Pracowników wprowadziliśmy sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym, który polega na poniższych zasadach:

- dbając o Pracowników i Gości sprzątanie pokoju rozpoczynamy po upływie 48 h od opuszczenia pokoju przez Gościa;

- nasza recepcja blokuje każdy pokój do ponownej sprzedaży na 72h po wyjeździe Gościa na czas sprzątania pokoju oraz niezbędnej według zaleceń dezynfekcji przed przyjazdem następnego Gościa
• Każdy pokój hotelowy jest generalnie sprzątany, a wszystkie powierzchnie takie jak blat, kran, sedes, biurko, klamki, włączniki, pilot do telewizora są dezynfekowane specjalnymi środkami dezynfekcyjnymi.
• Pracownicy działu housekeeping wyposażeni są w przyłbice, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Po sprzątnięciu pokoju osoba sprzątająca zdejmuje rękawiczki, dezynfekuje ręce i w nowych wprowadza do pokoju czyste rzeczy takie jak ręczniki, pościel.
• Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zgodnie z procedurą do tego zdefiniowaną
• Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
• Prosimy Gości o przestrzeganie zasad i obecnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia odnośnie ich stosowania.
• Ograniczyliśmy rutynowe sprzątania pokoi.
• Wprowadziliśmy kontrolę rozmieszczania Gości w pensjonacie co oznacza, że minimalizujemy ilość Gości przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu zgodnie z zaleceniami wskazanymi przez Ministerstwo Rozwoju.
• Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
• Współpracujemy z certyfikowaną Pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

 

3. Sala jadalniana

 

• Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m,
• Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
• Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
• Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w restauracji – na podstawie liczby dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej (nie licząc tych wyłączonych z użytkowania).
• Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
• Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście. Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
• Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
• Każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostanie oznaczony napisem: „zdezynfekowano".
• W miarę możliwości, stałe wietrzenie pomieszczeń restauracyjnych.
• Pracownicy Restauracji stosują środki bezpieczeństwa takie, jak rękawiczki oraz maseczki/przyłbice.
• Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepid-u przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.
• Kucharze i kelnerzy pracują w rękawiczkach, maskach lub przyłbicach.

 

4. Sala konferencyjna

 

• Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
• Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.
• Przed realizacją każdej konferencji nasze służby techniczne dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.
• Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza.
• W salach konferencyjnych, które są wyposażone w ścienne panele regulacji i ustawiania systemu klimatyzacji, zostały one zabezpieczone folią, którą regularnie wymieniamy.
• Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nie realizujemy podczas konferencji przerw kawowych w strefach konferencyjnych.
• Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, wprowadziliśmy realizowanie konferencji w salach w systemie rotacyjnym, który polega na tym, że w ramach możliwej dostępności stosowania tego rozwiązania, kolejne wykorzystanie sali konferencyjnej następuje po upływie 48 h od opuszczenia jej przez poprzednią grupę konferencyjną.

 

5. Kącik zabaw i sala gier

 

• Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowestrefy animacyjne, place zabaw i inne atrakcje hotelowe związane z animacjami dla dzieci są niedostępne.

 

6. Salka Fitness

 

Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowestrefy rekreacji takie jak fitness club są niedostępne.

 

 

 

LOKALIZACJA

Jedziecie Państwo cały czas główną ulicą Karpacza, mijacie rondo, 

Czytaj więcej...

DANE DO FAKTURY

Pensjonat Pegaz

Violeta Dereczenik

Czytaj więcej...

REZERWACJA

 

W przypadku chęci dokonania rezerwacji ...

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Pensjonat Pegaz

ul. Karkonoska 17

58-540 Karpacz

Czytaj więcej...