• Pegaz1
 • 1

tel.  (+48) 75 7619264

 

 

 

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Pensjonat Pegaz w Karpaczu ul. Karkonoska 17, Aleksandra Michalska tel. 757619264.
 2. Monitoringiem wizyjnym w Pensjonacie Pegaz objęto: wejścia i wyjścia z budynku 1 i 2, hol na parterze budynku Pegaz 1, hol na parterze budynku Pegaz 2, salę gier/konferencyjną, salę jadalnianą, parking przylegający do budynku pegaz 1, dojazd od ul. Karkonoskiej 19 z przyległym chodnikiem oraz część parkingu naprzeciwko budynku Pegaz 1.
 3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 6. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 10. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania w pensjonacie Pegaz.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

LOKALIZACJA

Idealna lokalizacja 

Czytaj więcej...

 

KONTO/FAKTURY

KONTO/FAKTURY

Pensjonat Pegaz

Czytaj więcej...

REZERWACJA

Dokonanie rezerwacji ...

Czytaj więcej...

 

KONTAKT

Pensjonat Pegaz 

Czytaj więcej...